Стойка Николова Димова

Предмет: Основи на селското стопанство в периода 01.09.1959 - 31.08.1963