Спорт

* Ако не виждате добре цялата снимка в прозореца на галерията, щракнете на бутона за показване на снимката в отделен прозорец 

** Ако имате забележки или коментари по снимките, пишете ни.

Част от нашите спортни успехи в периода 1974-1988 г.

Лека атлетика

1976 - 1-во място - юноши, ДФС „Марица", младша въз­раст
1976 - 3-то място - юноши, ДФС „Марица", старша възраст
1976- 3-то място - девойки, ДФС „Марица", младша възраст
1976 - 1-во място - де­войки, ДФС „Марица", старша възраст
1978 - 3-то място - младежи, окръжно първенство
1980 -1-во място - юноши, ОК на ДКМС
Десетки медали и победи от ежегодно провежданите щафети и първенства в града и цялата Пловдивска област.

Тенис

1978 - 1-во място - девой­ки републиканско първенство
1979 -2-ро място - републикански шампи­онат за жени (Марина Кондова)
1979 - 2-ро място - европейско първенст­во (Марина Кондова)
Макар и про­съществувал само няколко години, тенис отборът на гимназията също разнася славата ни надлъж и нашир.

Шахмат

1986 - 1 -во място
1987 -1 -во място
1988 -1 -во място

Волейбол

1976 - 1-во място -ДФС „Марица", юноши
1976 - 1-во място - ДФС „Марица", девойки
1978 - 2-ро място - ДФС „Марица", младежи
1979 - 1-во място - ДФС „Марица", младежи
1980 - 1-во мяс­то - ДФС „Марица", младежи
1976 -2-ро място - ДФС „Марица", девой­ки
1987 - 1-во място - районно пър­венство, младежи

 Баскетбол

1974 - 3-то място, окръжни учени­чески игри
1977 - 1-во място, окръжни ученичес­ки игри, юноши
1978 - 1-во място, ДФС „Мари­ца, младежи
1978 - 2-ро място, окръжни учени­чески игри

Хандбал

1984 - 1-во място, районно първенс­тво, юноши
1986 - 1-во място, районно първенст­во, девойки

Ски

1976 - Вихър Антонов - градски шампион в дисциплината ски спускане (хижа Здравец)
1977 - окръжно средношколско първенство (х. Здра­вец) - 4 златни, 7 сребърни, 2 бронзови медала
1977 - ски бягане - 1-во място, девойки (окръжно първенство)
1977 - ски бягане - 1-во място, юно­ши (окръжно първенство)
1977 - слалом - 1-во място, девойки (окръжно първенство)
1977 - сла­лом - 2-ро място, юноши (окръжно първенство)
1979 - ски бягане - 1-во място, младежи и девой­ки отборно
1979 - ски бягане - 1-во място, младе­жи и девойки отборно
1979 - слалом -1 -во място, младежи (окръжно първенство)
1977 - слалом - 3-то място, девойки (окръжно първенство)
1988 - 1-во място, младежи и девойки

И много други...