Музика и театър

* Ако не виждате добре цялата снимка в прозореца на галерията, щракнете на бутона за показване на снимката в отделен прозорец 

** Ако имате забележки или коментари по снимките, пишете ни.

Дух на навитост - ако трябва с една дума да определя какъв беше духът при първите випуски.
Учениците с ентусиазъм участваха в организирането на съботните вечери със свои изпълнения. Мисля, че се откриваха със "Суббота , Суббота хороший вечерок". Спомням си как Илия Тенев (Люспата) изпълняваше "Sixteen Tons", a пък Йордан Влахов (Звера) "Oh Mistah Tallyman Tally me Banana", a Майа Янакиева (тогава) някаква популярна италианска песен, на която не си спомням името, макар че помня мелодията.
Даже бяха поставили и една оперета за Спящата красавица, в която и аз взех участие като статист. Още помня песента на джуджетата (аз бях едно от тях): "When the troubles of the day are over, there is nothing that comforts me, like a real hot strong cup of теа", "One for each person one for the pot, a cup of water boiling hot" etc. Съдържанието на оперетката беше доста необичайно. Принцесата се събужда при комунизма и започва с принца нов живот или нещо от този род. Не си мислете, че беше написана от българин - беше си чисто английско произведение. Както се вижда, даже англичаните могат да се заблуждават.
Бяха поставили и една пиеса за партизани, където Борислав Кабов –Кабата изигра като истински артист ролята на жандармерист и още помня как сричаше някакъв стих на заловен партизанин: "Слънц'ето изгр'ева в кръв'авата з'емя".

Лъчезар Сиртов, 3-ти випуск, 1965 г., Г клас, пансионен номер 245
Разказ 2013 г.