БНТ новините за 50 годишнината на ЕГ Пловдив

* Ако имате забележки или коментари по видео материалите, пишете ни.