‘100 години свобода’ АЕГ - 9 Г клас 1978 г. 8 мм.

* Ако имате забележки или коментари по видео материалите, пишете ни.