Филмът за Любен Христов, автор Мариела Борисова, випуск 1986

* Ако имате забележки или коментари по видео материалите, пишете ни.